MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Osvrt  •  Psihijatrija HR ENG

Psihosocijalne metode u prevenciji i liječenju Alzheimerove bolesti

Slađana Štrkalj Ivezić, Ninoslav Mimica

Kolegica Nataša Klepac u članku "Alzheimerova bolest – čimbe nici rizika, dijagnoza i liječenje" u ovom broju "Medixa" sjajno opisuje čimbenike rizika, psihopatološke promjene, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje lijekovima. Međutim, optimalnog liječenja Alzheimerove bolesti bez primjene psihosocijalnih postupaka nema, kao niti prevencije poremećaja bez provođenja preven tivnih programa koji će otkloniti ili smanjiti čimbenike okoline na koje se može utjecati, kao što su primjerice prehrana i tjelovježba.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146