Psihološki aspekti donorstva i transplantacije krvotvornih matičnih stanica

Autor: Rudolf Gregurek, Rudolf Gregurek ml.
Sažetak:

Transplantacija hematopoetskih matičnih stanica (engl. haematopoietic stem cells – HSC) korištenjem matičnih stanica koštane srži i periferne krvi spasonosni je tretman za pacijente s leukemijom ili drugim krvnim poremećajima. Međutim, darivatelji se suočavaju s rizikom od fizičkih i psihosocijalnih komplikacija. Iako je darivanje HSC-a cijenjeno kao prilika za spašavanje života, neki su se donori osjećali tjeskobno i neopravdano prisiljeni na donaciju. Donori HSC-a postali su emocionalno uključeni i osjećali su se odgovornima za ishode svojih primatelja te su bili duboko ožalošćeni i razočarani ako je transplantacija bila neuspješna. Kako bi se maksimalno povećalo zadovoljstvo davatelja i ublažili psihosocijalni rizici za davatelje HSC-a, opravdane su psihoterapijske strategije za rješavanje emocionalnih izazova tjeskobe, osjećaja prisile, krivnje i tuge kod darivatelja

Ključne riječi:
hematopoetske matične stanice (engl. haematopoietic stem cells – HSC); koštana srž; psihoterapija; transplantacija

OGLAS