MEDIX, God. 19 Br. 106  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Psihofarmakološke smjernice za liječenje depresijePharmacotherapy guidelines for treatment of depression

Alma Mihaljević-Peleš, Marina Šagud

Depresija je široko rasprostranjen, heterogeni poremećaj, koji predstavlja veliki problem u liječenju. Zahtijeva ozbiljan pristup, brzu i sigurnu dijagnostiku i što raniji početak liječenja, kako bi se spriječile ozbiljne posljedice. Danas postoji veliki broj terapijskih vodiča, koji upućuju kako najučinkovitije liječiti depresiju lijekovima. Većina novih vodiča stalno nastoji sustavno uključivati nove spoznaje, kao i dokaze koji to potkrepljuju. Sukladno tome, vodiči su stalno podložni revizijama stručnih konsenzus grupa. U Hrvatskoj već više godina ne postoji zajednički vodič na državnoj razini, te je ovo jedan od pokušaja usaglašavanja sadašnje psihijatrijske prakse. Navedene terapijske smjernice napravljene su za liječenje u kliničkoj psihijatrijskoj praksi i za liječnike opće, odnosno obiteljske medicine. Smjernice obuhvaćaju blage, srednje i teške epizode bolesti. 

Ključne riječi:
depresija; farmakoterapija; terapijske smjernice

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 106

Depression is a widespread, heterogeneous disorder, being a real challenge for the treatment. Therefore, depression requires a serious approach, fast and safe diagnosis and the early start of treatment in order to prevent serious harm. Today there are a large number of therapeutic guidelines for the most effective drug treatment of depression. Most of the new guidelines are constantly striving to systematically include new evidences, as well as the level of evidences. Accordingly guidelines are constantly subject of revision consensus professional groups. In Croatia, for many years, there is no guideline at the national level, and this is one of the attempts to harmonize current psychiatric practice. The above treatment guidelines have been made to treat in clinical psychiatric practice and for general practitioners. The guidelines will cover the treatment of mild, medium and severe episodes of illness. 

Key words:
depression; drug therapy; guidelines