MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija / Obiteljska medicina HR ENG

Psihobiotici – drugačiji aspekt probiotikaPsychobiotics - a different aspect of probiotics

Nina Bašić-Marković, Roberta Marković

Psihobiotici su skupina probiotika, koja utječe na središnji živčani sustav imunosnim, humoralnim, neuralnim i metaboličkim putevima, a u definiciju valja uključiti i prebiotike. Dugotrajna izloženost stresu i starenje utječu na sastav crijevne mikrobiote i propusnost crijeva, što može potaknuti pojavu depresivnih simptoma, anksioznosti ili dovesti do razvoja pojedinih neuropsihijatrijskih poremećaja. Istraživanja su pokazala da se ciljanom primjenom određenih sojeva probiotika može utjecati na spomenuta stanja. Postoji mogućnost da će se u budućnosti probiotici primjenjivati kao dio terapije neuropsihijatrijskih poremećaja, a pokazano je da njihova dugotrajna primjena nema nuspojava.

Ključne riječi:
mikrobiota; probiotici; psihobiotici

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

Psychobiotics are a group of probiotics that affect the central nervous system through the immune, humoral, neural, and metabolic pathways. Prebiotics should also be included in the definition. Prolonged exposure to stress and aging affect the composition of the intestinal microbiota and intestinal permeability, which can trigger the appearance of depressive symptoms, anxiety or lead to the development of certain neuropsychiatric disorders. Studies have shown that targeted use of certain strains of probiotics can affect these conditions. There is a possibility that probiotics would be used in the future as a part of the therapy of neuropsychiatric disorders, and it has been shown that their long-term use has no side effects.

Key words:
microbiota; probiotics; psychobiotics