MEDIX, God. 22 Br. 119/120  •  Pregledni članak  •  Palijativna medicina HR ENG

Psihijatrijsko/psihološki aspekti u palijativnoj mediciniPsychiatric/psychological aspects in palliative medicine

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Robert Marinić, Branka Kandić-Splavski, Igor Filipčić, Sanja Devčić

S obzirom na visoku prevalenciju psihijatrijskih poremećaja, u palijativnoj je medicini sveobuhvatna psihološko/psihijatrijska skrb nužna i integralna komponenta, a psihijatar i/ili psiholog obvezni član interdisciplinarnog tima. Istraživanja i klinička praksa pokazuju da se ti psihijatrijski poremećaji mogu liječiti, ali su često neprepoznani i neliječeni. Pružanje psihološke pomoći nije isključivo u domeni rada psihijatra i psihologa. Od svih članova palijativnoga tima očekuje se da raspolažu osnovnim znanjima i vještinama u pružanju psihološke potpore i savjetovanja, da posjeduju dobre komunikacijske vještine i sposobnost procjene psihološkoga rizika. S druge strane, psihijatar i psiholog svoju ulogu u palijativnom timu imaju u radu s onim bolesnicima koji imaju složenije psihološke potrebe. Primjenjuje se integrativan pristup, u smislu kombinacije psihoterapijskih, farmakoterapijskih i socioterapijskih intervencija. Psihološka podrška potrebna je bolesniku, obitelji bolesnika i članovima multidisciplinarnoga palijativnog tima.

Ključne riječi:
anksioznost; bihevioralno-kognitivna psihoterapija; bol; depresija; palijativna medicina; psihijatrija; psihijatrijska ustanova; žalovanje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 119/120

An integral part of palliative medicine is the psychological/psychiatric care of patients. Given the high prevalence of psychiatric disorders, a psychiatrist and/or psychologist is both a necessity and mandatory member of the interdisciplinary team. Studies and clinical practice show that these psychiatric disorders can be treated, but are often left unrecognized and untreated. Providing psychological support is not exclusively a psychiatrists or psychologists function. All members of the palliative care team are expected to have basic knowledge and skills for providing psychological support and counseling, to possess good communication skills and the ability to assess psychological risks. On the other hand, as members of the palliative team, psychologists and psychiatrists work with patients whose psychological needs are more complex. An integrative approach is applied, in terms of a combination of psychotherapy, pharmacotherapy and socio-therapeutic interventions. Psychological supports is a necessity for patients, families of patients and members of the multidisciplinary palliative team.

Key words:
anxiety; behavioral-cognitive psychotherapy; depression; grief; palliative medicine; pain; psychiatry; hospital psychiatric department