Prvi projekt EU-a za edukaciju medicinskih sestara i njegovateljica na području palijativne skrbi

Autor: Tanja Pekez-Pavliško

Provođenjem projekta želi se pridonijeti poboljšanju kvalificiranosti ljudskih resursa i obrazovnih programa u sektoru socijalnih usluga i zdravstvenom sektoru, konkretno u području palijativne skrbi. U punoj mjeri posvećuje se pozornost edukaciji iz palijativne skrbi, ne samo s aspekta skrbi o bolesniku, nego i njegove obitelji i skrbnika, ali i načinu organizacije palijativne skrbi, multidisciplinarnoj suradnji, sigurnosti bolesnika i organizacijskim potrebama. Program osposobljavanja je zamišljen tako da se tijekom 180 sati edukacije koristi e-learning, praktična nastava i nastava u kabinetu vještina.

OGLAS


Povećanjem pozornosti na probleme zbrinjavanja palijativnih bolesnika u Hrvatskoj došlo je do saznanja o potrebi bolje edukacije njegovateljica i medicinskih sestara za skrb o palijativnim bolesnicima. Taj problem se naročito ističe u ruralnim krajevima, gdje se većina bolesnika kojima je potrebna palijativna skrb nalazi u svojim domovima ili udomiteljstvima te malim domovima umirovljenika.

Otvaranjem sredstava Europske unije iz područja Europskog socijalnog fonda omogućena je prijava projekata za obrazovanje odraslih te povećanje konkurentnosti na tržištu rada. Stoga su partneri Pučko učilište Kutina, Učilište Ambitio, budući poslodavac Senecta plus i Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) aplicirali na jedan od natječaja Europskog socijalnog fonda. Na veliko zadovoljstvo partnera i Grada Kutine, projekt je uspješno prošao natječaj te mu je dodijeljeno više od 1,200.000 kn bespovratnih sredstava, pri čemu je Grad Kutina sudjelovao s oko 60.000 kuna.

Provođenjem Projekta i aktivnosti koje su osmišljene, želi se pridonijeti poboljšanju kvalificiranosti ljudskih resursa i obrazovnih programa u sektoru socijalnih usluga i zdravstvenom sektoru, konkretno u području palijativne skrbi. Vidljivo je da na području Lokalne akcijske grupe (LAG) Moslavina, Zagreba, Zagrebačke županije, ali i cijele Hrvatske nema dovoljno timova palijativne skrbi, nema čvrsto organizirane skrbi za neizlječivo bolesne osobe i pružanje podrške njihovim obiteljima, a mreža ustanova za pružanje tih usluga nije razvijena u dovoljnoj mjeri. Također se može uočiti da obrazovne ustanove nemaju jasno definirane kolegije o palijativnoj skrbi te zbog toga velik broj zdravstvenih djelatnika nema dovoljno jasna saznanja o palijativnoj skrbi. Opći cilj projekta je da se kroz stvaranje kvalitetnih programa usavršavanja odraslih u pružanju palijativne skrbi doprinese osuvremenjivanju i poboljšanju cjeloživotnog učenja na području LAG-a Moslavina, Zagreba i Zagrebačke županije te cijele Hrvatske.

Nakon dobivanja sredstava krenulo se u realizaciju projekta osnivanjem tematske skupine za izradu kurikuluma i ostalih dokumenata, što je jedan od preduvjeta priznavanja zvanja „njegovateljica s palijativnim pristupom” i „medicinska sestra za palijativnu skrb” od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Tematska skupina je do sada održala šest radnih sastanka na kojima se intenzivno radilo na izradi standarda zanimanja, odnosno definiranju razina, opisa zanimanja, skupina poslova te aktivnosti za dva nova programa usavršavanja odraslih.

Kurikulum je inovativan te se u punoj mjeri posvećuje pozornost edukaciji iz palijativne skrbi, ne samo s aspekta skrbi o bolesniku, nego i njegove obitelji, skrbnika, ali i načinu organizacije palijativne skrbi, multidisciplinarnoj suradnji, sigurnosti bolesnika i organizacijskim potrebama. Projekt je predstavljen u Kutini, Zagrebu, Samoboru i Čazmi.

Program osposobljavanja je zamišljen tako da se tijekom 180 sati edukacije koristi e-learning, praktična nastava i nastava u kabinetu vještina. E-learning koji je osmislilo Učilište Ambitio inovativni je dio projekta u sklopu koga će polaznice edukacije biti u mogućnost pratiti predavanja iz svog doma u bilo koje vrijeme. Praktična nastava će se održavati u ustanovama koje imaju ugovorene krevete za palijativnu skrb, a neke od vještina će se savladavati u kabinetu vještina Pučkog učilišta Kutina.

Projektom će biti obuhvaćeno 20 medicinskih sestara/tehničara i 20 njegovateljica. Edukacija za polaznice tečajeva je u potpunosti besplatna, a nakon završenog tečaja polaznicama će se otvoriti vrata zapošljavanja u ustanovama koje se bave skrbi o palijativnim bolesnicima. Više podataka o projektu dostupno je na poveznici: e.programi.poukt@gmail.com.