MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Autorski pregled  •  Stomatologija u 21. stoljeću HR ENG

Programiranje artikulatora uz pomoć elektroničkog uređaja ARCUSdigmaProgramming of the articulator according to ARCUSdigma electronic devi

Davor Seifert

Pri izradi nadomjestaka potrebno je uskladiti okluzijsku morfologiju nadomjeska s iznosom, smjerom i putanjom kretnji temporomandibularnih zglobova. Registracija tih kretnji i prijenos dobivenih vrijednosti u artikulatorski sustav nije jednostavna. Relativno pouzdana, ali zahtjevna metoda je grafička registracija kretnji temporomadibularnih zglobova. Razvoj računalne tehnologije i tehnološki napredak uopće omogućili su i napredak i na polju proučavanja kretnji temporomandibularnih zglobova. Postoji nekoliko tipova uređaja za registraciju kretnji mandibule. Ultrazvučni aparat ARCUSdigma uz ostale mogućnosti omogućuje trodimenzionalni prikaz kinematske osi tijekom kretnji mandibule, te iz registriranih kretnji izračunava sve potrebne parametre za programiranje artikulatora

Ključne riječi:
artikulator, programiranje, ultrazvučni uređaj, registracija kretnji mandibule

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

During prosthodontic treatment, occlusal morphology must be in accordance with condilar movements (sagital kondilar path, inclination of path, Bennet angle, Imediate side shift, and shift angle). Registration of condilar movements and transfer of calculated values to the articulators is very compicated. Relatively accurate, but demanding method is graphic registration of mandibular movements. Technological – computer development make improvements also in this part of prosthodontics. There are several devices for mandibular movements registration on the market. Ultrasound device Arcusdigma among other possibilities can show movements of the kinematic axis in three dimensions and from this registration calculate values of condile and frontal guidance.

Key words:
articulator, programming, ultra sound device, mandibular movements registration