MEDIX, God. 16 Br. 86  •  Razgovor  •  Interna medicina HR ENG

Prof. Renata Cifkova: Usklađivanje smjernica i kliničke prakse u liječenju hipertenzije

Lea Rukavina

U ime Europskog društva za hipertenziju (ESH), uz prof. Bojana Jelakovića, V. srednjoeuropskim kongresom o hipertenziji održanim potkraj listopada prošle godine u Zagrebu supredsjedala je predsjednica ESH odbora za edukaciju prof. dr. sc. Renata Cifkova iz Praga. Osim moderiranja tematskih sekcija, prof. Cifkova je na kongresu održala i zapaženo izlaganje u kojem se osvrnula na problem usuglašavanja usvojenih smjernica i svakodnevne kliničke prakse. Još jednom je naglasila kako pristup svakom bolesniku treba biti individualan, dok smjernice trebaju služiti samo kao preporuka liječenja.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 86