MEDIX, God. 17 Br. 97  •  Razgovor  •  Interna medicina HR ENG

Prof. Petr Dite: Uloga oksidativnog stresa i gena u nastanku kroničnog pankreatitisa

Lea Rukavina Kralj

Jedno od zanimljivih predavanja na poslijediplomskom tečaju Europskog udruženja za gastroenterologiju i endoskopiju održanom u sklopu godišnjeg sastanka Hrvatskog društva za parenteralnu i enteralnu prehranu od 20. do 22. svibnja 2011. u Opatiji održao je prof. Petr Dite, predsjednik Češkog društva za gastroenterologiju i Europske udruge za gastroenterologiju, endoskopiju i prehranu (engl. European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition, EA GEN). Prof. Dite tom je prilikom iznio nove spoznaje o etiologiji kroničnog pankreatitisa i potencijalnim novim metodama liječenja. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 97