MEDIX, God. 16 Br. 87/88  •  Razgovor  •  Interna medicina HR ENG

Prof. dr. sc. Željko Metelko: Nacionalni program ranog otkrivanja dijabetesa u Hrvatskoj

Lea Rukavina

Završetkom 66. dana dijabetologa Hrvatske još smo korak bliže donošenju hrvatskih smjernica kojima će biti definirani dijagnostičko-terapijski postupci u skrbi o oboljelima od dijabetesa tipa 2. U smjernicama će biti razrađeni postupnici za dijagnostiku, edukaciju, samokontrolu, prehranu, fizičku aktivnost, terapiju i postupanje s komplikacijama. No uza sve to ne smije se zaboraviti važnost prevencije i ranog otkrivanja te bolesti. Više o nacionalnom registru i programu za rano otkrivanje dijabetesa tipa 2, te optimalnom pristupu novootkrivenom bolesniku, rekao nam je ravnatelj Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac i predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora, prof. dr. sc. Željko Metelko. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 87/88