MEDIX, God. 16 Br. 91  •  Razgovor  •  Kardiologija HR ENG

Prof. dr. sc. Thierry Gillebert: Nove smjernice Europskog kardiološkog društva

Lea Rukavina

Pozvano predavanje na Kardiološkom kongresu u Opatiji održao je Thierry Gillebert, profesor kardiologije sa Sveučilišta u Gentu, Belgija, koji je pri Edukacijskom odboru Europskog kardiološkog društva (engl. European Society of Cardiology, ESC) odgovoran za asimilaciju smjernica u europskim državama. Tom nam je prilikom rekao više o novim smjernicama objavljenim 2010. godine, kao i novim spoznajama koje bi mogle potaknuti promjene u pristupu određenim kardiološkim problemima. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 91