MEDIX, God. 16 Br. 87/88  •  Razgovor  •  Perinatalna medicina HR ENG

Prof. dr. sc. Robert Romero: Budućnost perinatologije leži u rješavanju pet velikih opstetričkih sindroma

Lea Rukavina

Među pozvanim predavačima simpozija koji je organizirala Međunarodna Akademija perinatalne medicine bio je i prof. Roberto Romero, jedan od najangažiranijih stručnjaka na polju znanstvenih istraživanja perinatoloških entiteta. Tom nam je prilikom rekao više o najnovijim spoznajama, ali i zabludama u prevenciji prijevremenog poroda. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 87/88