MEDIX, God. 20 Br. 111  •  Razgovor  •  Onkologija HR ENG

Prof. dr. sc. Robert Pirker: Napredak u liječenju bolesnika s uznapredovalim nemikrocelularnim rakom pluća s EGFR mutacijama

Prof. dr. sc. Robert Pirker je u sklopu sekcije o perspektivama novih terapijskih mogućnosti te postignućima proizašlim iz kliničkih ispitivanja u tijeku govorio o najnovijim pomacima u liječenju raka pluća te specifičnim problemima u srednjoj Europi

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 111