MEDIX, God. 18 Br. 98/99  •  Razgovor  •  Medicina usmjerena osobi HR ENG

Prof. dr. sc. Lukasz Konopka: Neuroznanost u medicini usmjerenoj čovjeku

Lea Rukavina Kralj

Jednu od cjelodnevnih radionica naziva „Neurobiofeedback“, organiziranih u sklopu 2. hrvatskog kongresa o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji, održao je prof. dr. sc. Lukasz Konopka, profesor kliničke psihologije i neuroznanosti na The Chicago School of Professional Psychology, SAD, te ravnatelj klinike Advanced Neuroscience and Behavioral Medicine (ANABM) u Chicagu, koji u svom bogatom radnom i akademskom iskustvu objedinjuje kliničku primjenu neuroznanosti kroz neurologiju, farmakologiju, psihijatriju, radiologiju i psihologiju. Osim radionice, prof. Konopka je na kongresu kroz dva pozvana predavanja predstavio ulogu neuroznanosti u medicini usmjerenoj čovjeku, od dijagnostike do liječenja. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 98/99