MEDIX, God. 18 Br. 98/99  •  Razgovor  •  Medicina usmjerena osobi HR ENG

Prof. dr. sc. Juan E. Mezzich: Medicina usmjerena osobi - osnovni principi zaboravljene doktrine

Lea Rukavina Kralj

Jedno od ključnih predavanja 2. hrvatskog kongresa o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji „Personcentered medicine: concepts and prospects“ održao je prof. Juan Mezzich, profesor psihijatrije i direktor Odjela za psihijatrijsku epidemiologiju i Međunarodnog centra za mentalno zdravlje na Medicinskom fakultetu Mount Sinai Sveučilišta u New Yorku. Prof. Mezzich, koji je ujedno i bivši predsjednik Svjetskog psihijatrijskog udruženja, za svog je mandata intenzivno radio na razvoju koncepta „Medicine usmjerene osobi“ (engl. Person-centered medicine), koji se pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije, a kroz godišnje konferencije u Ženevi i pokretanje međunarodnog časopisa, sve više obrađuje i nastoji primijeniti u različitih granama medicine.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 98/99