MEDIX, God. 20 Br. 109/110  •  Razgovor  •  Medicina usmjerena prema osobi HR ENG

Prof. dr. sc. James Appleyard: Cilj medicine usmjerene osobi

Lea Rukavina Kralj

Prvi međunarodni kongres o medicini usmjerenoj prema osobi održan je u Zagrebu od 7. do 10. studenog 2013. godine u organizaciji Međunarodnog koledža za medicinu usmjerenu prema osobi (International College of Person-Centered Medicine – ICPCM) i Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Više o ciljevima pokreta medicine usmjerene prema osobi, kao i ulozi Svjetske zdravstvene organizacije, koja u velikoj mjeri podupire taj pokret, rekao je predsjednik ICPCM-a prof. dr. sc. James Appleyard, dr. med. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 109/110