MEDIX, God. 15 Br. 83  •  Razgovor  •  Alergologija i klinička imunologija HR ENG

Prof. dr. sc. Hajime Karasuyama: Otkriven novi mehanizam nastanka sistemske anafilaksije

Lea Rukavina

Jedno od revolucionarnih otkrića na polju patofiziologije nastanka anafilaksije je ono postojanja alternativnoga imunološkog mehanizma koji se, za razliku od klasičnog puta koji uključuje mastocite, IgE i histamin, odvija posredovanjem IgG uz aktivaciju bazofila i otpuštanje faktora koji aktivira trombocite (eng. Platelet activating factor, PAF). To će otkriće zasigurno utjecati na prevenciju i liječenje anafilaksije i anafilaktičkog šoka. Više o tome rekao nam je autor istraživanja, prof. Hajime Karasuyama povodom 1. kongresa hrvatskih alergologa i kliničkih imunologa održanog početkom lipnja 2009. godine u Zagrebu 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 83