MEDIX, God. 27 Br. 149  •  Razgovor  •  Ginekologija HR ENG

Prof. dr. sc. Damir Roje: Cijepljenje protiv COVID-a 19 u trudnoći

Lea Rukavina Kralj

Jedna od najaktualnijih tema je cijepljenje protiv COVID-a 19 i vaganje rizika cijepljenja u odnosu na preboljenje bolesti. Dok su se stavovi o cijepljenju opće populacije definirali vrlo brzo, za cijepljenje u trudnoći donedavno nije bilo jasnih preporuka. Vrlo zanimljivo predavanje o toj temi na Kongresu o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi održao je prof. dr. sc. Damir Roje, koji je za „Medix” objasnio najnovije preporuke za cijepljenje protiv COVID-a 19 u trudnoći


 

MEDIX: Prof. Roje, koje su aktualne preporuke za cijepljenje trudnica protiv COVID-a 19?

PROF. ROJE: Do prije ljeta smjernice su bile nedorečene. Trudnici se načelno preporučivalo cijepljenje, nakon razgovora s ginekologom, s kojim je trebala razmotriti individualne značajke vlastite trudnoće, sebe kao osobe i vlastitog zdravlja. Potkraj srpnja situacija se promijenila. Nova saznanja dobivena praćenjem trudnoća žena koje su cijepljene u trudnoći pokazuju da je sigurnost cijepljenih trudnica značajno veća u smislu neobolijevanja od COVID-a, sa svim komplikacijama koje bi takva trudnoća nosila, a to su češće teška klinička slika i potreba za respiratorom i prijamom u jedinicu intenzivnog liječenja, čak i prijevremeni porođaj, koji nije češći zato što COVID-19 dovodi do njega, već je zbog općeg lošeg stanja žene trudnoću potrebno dovršiti ranije.

 

Važno je da žena prije cijepljenja razgovara s ginekologom i da odluka o cijepljenju bude znanstveno utemeljena, odnosno da se pri vaganju rizika obolijevanja od COVID-a 19 u odnosu na cijepljenje ženi objasni kako su rizici cijepljenja neusporedivo manji u odnosu na obolijevanje od COVID-a 19, koje značajno povećava rizik teške kliničke slike, posebno u trudnoći, ističe prof. Roje

Cijepljenje je sigurnije, trudnice imaju tek nešto više lokalnih simptoma u odnosu na opću populaciju te nešto manje općih simptoma u odnosu na populaciju cijepljenih ljudi. Ne postoji niti jedan perinatalni parametar koji je pokazao odstupanje u boljem ili lošijem smislu u odnosu na necijepljene trudnice, odnosno u odnosu na očekivanu incidenciju pojedinih komplikacija trudnoće. Stoga je stav da se trudnicama svakako preporuči cijepljenje. Prema nekim autoritetima možda bi trebalo izbjeći prvo tromjesečje, ali nigdje nije decidirano objašnjeno zbog čega, vjerojatno zbog respekta prema dinamici i razvoju ploda u prvom tromjesečju.

Od cjepiva se preferiraju mRNA cjepiva jer su sva provedena istraživanja pratila trudnice nakon cijepljenja mRna cjepivima. Ne postoji niti jedno prospektivno istraživanje na trudnicama u smislu sigurnosti cjepiva, što možemo očekivati u budućnosti, ali praćenjem realne situacije – žene se često cijepe i dok ne znaju da su trudne – možemo s velikom sigurnošću svim trudnicama preporučiti cijepljenje.

Postoje samo dvije iznimke: prvo su morbiditeti, koji i izvan trudnoće mogu promijeniti odluku o cijepljenju, a drugo je ženin antagonizam prema cijepljenju. Važno je da žena prije cijepljenja svakako razgovara s ginekologom i da odluka o cijepljenju bude znanstveno utemeljena, odnosno da se pri vaganju rizika obolijevanja od COVID-a 19 u odnosu na cijepljenje ženi objasni kako su rizici cijepljenja neusporedivo manji u odnosu na eventualno obolijevanje od COVID-a 19, koje značajno povećava rizik teške kliničke slike, posebno u trudnoći.

MEDIX: Preporučuje li se cijepljenje i trudnicama na terapiji niskomolekularnih heparinom zbog hereditarne trombofilije?

PROF. ROJE: Odluka o cijepljenju ne ovisi o primjeni heparina. Prema smjernicama Britanskog udruženja hematologa, čak se smatra da takva prethodna visokorizična trudnoća, kao i eventualne ranije trombotske komplikacije, vezano uz primjenu hormonske oralne kontracepcije, ne predstavljaju kontraindikaciju za cijepljenje u aktualnoj trudnoći, s obzirom na rizik tromboze kao komplikacije cijepljenja. Naime, načini na koji nastaju trombotske komplikacije u navedenim stanjima različiti su od sličnih komplikacija cijepljenja, gdje je temeljni patofiziološki mehanizam tzv. imunotromboza. Preporuka je jedino da se za sada izbjegavaju vektorska cjepiva odnosno preferiraju mRNA cjepiva. U tom slučaju hereditarna trombofilija, odnosno općenito trombofilija liječena heparinom, nije prepreka za cijepljenje

MEDIX: Zna li se koliko je trudnica dosad cijepljeno?

PROF. ROJE: Ti podaci ne postoje. Najveću kohortu su organizirali djelatnici iz javnog zdravstva u SAD-u, gdje su preko takozvane V-safe platforme praćene nuspojave svih cijepljenih, pa i trudnica. Ideja je bila da svi cijepljeni na svoj mobilni telefon postave aplikaciju koja omogućuje prijavljivanje svih nuspojava. Kohorta koja se prati obuhvaća 35.000 ispraćenih trudnoća i porođaja, od kojih je 30.000 svjesno cijepljeno u trudnoći, a 5000 dok još nisu znale da su trudne. Osim toga se prati još oko 100.000 trudnica, koje su nakon cijepljenja u raznim fazama trudnoće, a sve do sada dobivene informacije potvrđuju stavove o sigurnosti cjepiva.

Mala zadrška u svemu je što su autori svjesno priznali da je samo 5% trudnica zamoljenih da se uključe u program to i realiziralo. Pretpostavimo li da je vjerojatnost aktivacije aplikacije veća ako je cijepljena osoba razvila nuspojavu, podaci bi vjerojatno u svih cijepljenih žena govorili još više u prilog sigurnosti cjepiva.

MEDIX: Postoji li u Hrvatskoj registar cijepljenih trudnica?

PROF. ROJE: Koliko je meni poznato – ne. Pojedine klinike imaju interne registre, ali ne postoji registar na nacionalnoj razini.

MEDIX: Postoje li preporuke za specifično liječenje trudnica s COVID-om 19 s kliničkom manifestacijama koje ne zahtijevaju hospitalizaciju?

PROF. ROJE: Na kongresu je o tome opširnije govorio prof. Marko Vulić iz Splita, a rezime je da konkretnih stavova nema i da se svjetski autoriteti i udruge razilaze u izboru riječi. Neki koriste riječ „ne“, drugi „obvezno“, a treći „možda“ ili „trebalo bi“. Kada deset ozbiljnih institucija za neko pitanje ima deset različitih odgovora, možemo zaključiti da još uvijek točnog odgovora nema.