MEDIX, God. 16 Br. 87/88  •  Razgovor  •  Obiteljska medicina HR ENG

Prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković: Dijabetes u ordinaciji obiteljske medicine

Lea Rukavina

U donošenje novih hrvatskih smjernica za dijagnostiku i liječenje dijabetesa tipa 2 aktivno su uključeni i liječnici obiteljske medicine, čiji su predstavnici bili nazočni 66. danima dijabetologa Hrvatske održanim potkraj svibnja 2010. godine u hotelu Solaris u Šibeniku. Više o aktualnim problemima vezanim za liječenje šećerne bolesti s kojima se liječnici obiteljske medicine susreću u svakodnevnom radu, kao i suradnji sa specijalistima dijabetolozima, rekla nam je predsjednica Hrvatskog društva nastavnika opće/ obiteljske medicine, prof. dr. sc. Biserka Bergman-Marković. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 87/88