Prof. dr. sc. Alessandar Genazzani: Novosti iz ginekološke endokrinologije

Autor: Lea Rukavina Kralj

Ginekološka endokrinologija vrlo je široko i kompleksno područje ginekologije te uvijek postoje izazovi koje treba prevladati. Osim humane reprodukcije, u središtu su stručnog i znanstvenog interesa problem policističnih jajnika te pronalazak sigurnih načina liječenja ranih, srednjih i kasnih simptoma postmenopauze, koji ženama u velikoj mjeri mogu narušavati kvalitetu života. Više o novostima iz spomenutih područja pitali smo jednog od ključnih predavača na međunarodnim kongresima ginekološke endokrinologije, predstojnika Odjela za ginekološku endokrinologiju Zavoda za ginekologiju i opstetriciju Sveučilišta u Modeni, Italija, koji je, ujedno, predsjednik Talijanskog društva za ginekološku endokrinologiju (tal. Associazione Italiana Gynaecologia Endocrinologica – AIGE), prof. dr. sc. Alessandra Genazzanija

OGLAS