MEDIX, God. 17 Br. 92/93  •  Razgovor  •  Kardiologija HR ENG

Prof. Carlo Petrono: Nove spoznaje o djelovanju aspirina

Lea Rukavina Kralj

Iako se u više od 400 provedenih istraživanja aspirin pokazao kao jedna od najučinkovitijih, najsigurnijih i najisplativijih terapija u akutnom liječenju infarkta miokarda i moždanog udara, kao i u sekundarnoj prevenciji bolesnika s poznatim kardiovaskularnim rizikom, nove spoznaje upućuju i na njegov značaj u primarnoj prevenciji većih vaskularnih događaja, ali uz prethodno detaljno određivanje kardiovaskularnog rizika kako bi se smanjio rizik mogućih komplikacija kao što je hemoragija. Više o istraživanjima koja će donijeti nove spoznaje o indikacijama za njegovu primjenu u smislu prevencije kardiovaskularnih događaja, kao i novim učincima aspirina, rekao je prof. Carlo Patrono, voditelj Odjela za farmakologiju na Catholic University School of Medicine u Rimu. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 92/93