Procjena preživljavanja djece s hepatoblastomom koja su primila kemoterapiju nakon transplantacije ili resekcije jetre

Incidencija hepatoblastoma je u porastu, a transplantacija jetre moguća je terapija za pedijatrijske bolesnike s hepatoblastomom kod kojih nema mogućnosti resekcije. Međutim, nedostatni su podaci o povezanosti kirurškog liječenja i ukupnog rizika od smrti u pedijatrijskih bolesnika s hepatoblastomom, a izvođenje transplantacije kao metode pri liječenju hepatoblastoma nije ispitano na suvremenoj kohorti.

OGLAS