MEDIX, God. 18 Br. 100  •  Pregledni članak  •  Radiologija HR ENG

Problemi i izazovi u radiološkoj dijagnostici debelih bolesnikaChallenges in radiological evaluation in overweight patients

Ranka Štern-Padovan, Vice Šunjara

Radiološka dijagnostika debelih bolesnika predstavlja za radiologe i sve druge liječnike osobit problem. Potrebno je posebnu pažnju posvetiti odabiru pravilne metode, uzimajući u obzir veća ograničenja nego kod bolesnika prosječne težine. Kvaliteta radioloških prikaza kod debelih bolesnika najznačajnije je smanjena kod ultrazvučnih pregleda, a najmanje je narušena pri dijagnostici magnetnom rezonancijom (MR) i kompjuteriziranom tomografijom (CT). Međutim, kod MR i CT-pretraga postoje najstroža tehnička ograničenja u vezi s težinom bolesnika tijekom izvođenja pretrage. U većini slučajeva bit će moguće izvršiti radiološke dijagnostičke preglede i kod debelih bolesnika. Ipak, kod nekih ekstremno debelih upotreba pojedinih radioloških dijagnostičkih metoda neće biti moguća. Praksa pokazuje da mnogi izrazito debeli bolesnici nemaju spoznaju da u slučaju bolesti ne mogu biti pregledavani pojedinim radiološkim metodama koje su na raspolaganju za ostale bolesnike. 

Ključne riječi:
angiografija; intervencijska radiologija; kompjuterizirana tomografija; magnetna rezonancija; pretilost; radiologija; ultrazvuk

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 100

Radiological evaluation in overweight patients is a special challenge for radiologists as well as other doctors. Special attention should be given to the selection of the appropriate imaging technique, since the limitations are greater in overweight patients than in patients with normal weight. The loss of imaging quality in overweight patients is the greatest for ultrasound and the least for magnetic resonance imaging (MRI) and computed tomography (CT). However, for MRI and CT, patient size is the main technical limitation. In most cases, radiological evaluation can be performed in overweight patients, but in obese ones, some of the radiological methods cannot be used. In clinical practice, many obese patients are not aware that some of the radiological techniques available for patients of normal weight may not be used in diagnostic evaluation of obese patients due to their size. 

Key words:
angiography; magnetic resonance imaging; obesity; radiology; radiology, interventional; tomography, X-ray computed; ultrasonography