Probiotici za prevenciju ili liječenje proljeva u bolesnika koji se liječe radioterapijom ili kemoterapijom

Proljev povezan s liječenjem (radioterapijom i kemoterapijom) jedan je od najčešćih i najopasnijih nuspojava u bolesnika s rakom. Učestalost mu varira 50–80%. Teški proljev povezan s liječenjem može dovesti do gubitka vode i elektrolita kao i do nutricijskog deficita te može negativno utjecati na kvalitetu života (QoL). Isti je također povezan i s povećanim rizikom od nastanka infekcije u bolesnika s neutropenijom kao posljedicom liječenja raka i katkad može dovesti do odgađanja terapije, smanjenja doza lijekova ili prekida liječenja osnovne bolesti.

OGLAS