MEDIX, God. 16 Br. 91  •  Pregledni članak  •  Urologija HR ENG

Pristup liječenju urolitijazeUrolithiasis treatment approach

Josip Galić, Josip Perković

Urolitijaza je jedna od najčešćih bolesti mokraćnog sustava. Klinički se obično prezentira bubrežnom kolikom pa je diferencijalno dijagnostički uvijek potrebno misliti i na druge bolesti koje imaju sličnu kliničku sliku, kao što su upala crvuljka, upala žučnjaka, vrijed na želucu, upala gušterače, izvanmaternična trudnoća i disecirajuća aneurizma aorte. U liječenju bubrežnih kamenaca i kamenaca uretera izvantjelesno razbijanje kamenaca ili litotripsija udarnim valovima (engl. Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy - ESWL) pokazala se kao metoda izbora zbog svoje sigurnosti i efikasnosti. Nadalje, endoskopski zahvati, poput ureterorenoskopije (URS) i perkutane litotripsije (PCNL), zajedno sa spomenutim ESWL-om, gotovo su u potpunosti zamijenili otvorene operacije kamenaca mokraćnog sustava i time, u samo 30-ak godina, korijenito promijenili pristup i funkcionalni ishod ove bolesti. 

Ključne riječi:
bubrežna kolika; liječenje nefrolitijaze; litotripsija; urolitijaza; ureterorenoskopija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 91

Urolithiasis is one of the most common diseases of the urinary tract. Patients mostly present with renal colic, but acute appendicitis, cholecystitis, pancreatitis, peptic ulcer, ectopic pregnancy and dissecting aortic aneurysm must also be taken into account in differential diagnosis. Today, extracorporeal shock-wave lithotripsy (ESWL) is the method of choice in the treatment of urolithiasis, because it is safe and effective. Furthermore, endoscopic procedures such as ureteroscopic (URS) and percutaneous nephrolithotomy (PCNL), along with the aforementioned ESWL, have almost completely replaced open surgical procedures for urolithiasis, radically changing the therapeutic approach and functional outcome of the disease. 

Key words:
lithotripsy; nephrolithiasis, treatment; renal colic; ureteroscopy; urolithiasis