Pristup bolesniku s depresivnim poremećajem u ordinaciji obiteljskoga liječnika

Autor: Branislava Popović, Tina Zavidić, Ines Diminić Lisica
Sažetak:

Depresivni poremećaj najčešći je psihički poremećaj današnjice i globalni je javnozdravstveni problem. Bolest je praćena znatnim pobolom i velikom stopom recidiva. Činjenica jest da je depresivni poremećaj još uvijek u svakodnevnoj praksi nedovoljno prepoznan i liječen. Prateći nove spoznaje o dijagnostici i liječenju, biopsihosocijalnim pristupom, obiteljski liječnik može otkriti oko polovinu slučajeva depresije u svojih bolesnika. Probir se može izvesti kliničkim alatima koji omogućuju pravodobno otkrivanje i primjereno liječenje. Izbor farmakoterapije ovisi o simptomima bolesti, komorbiditetu i stupnju težine bolesti. U primjeni lijekova (prvi, drugi, treći izbor) važno je prepoznati moguće nuspojave i pratiti moguće interakcije s drugim lijekovima. Smjernice preporučuju i liječenje psihoterapijom u blagome i umjerenomu obliku depresije. Obiteljski liječnik mora pratiti i evaluirati tijek liječenja, kako bi kvaliteta života osoba s depresivnim poremećajem bila što bolja, odnosno treba poticati procese oporavka. Razvijanje partnerskog odnosa liječnika i bolesnika u kojemu bolesnici imaju aktivniju ulogu u svojemu liječenju, može bitno utjecati na ishode liječenja.

Ključne riječi:
antidepresivi; depresija; obiteljska medicina; smjernice

OGLAS