MEDIX, God. 25 Br. 136/137  •  Pregledni članak  •  Oftalmologija HR ENG

Prirođeni poremećaji raspoznavanja boja u svakodnevnoj liječničkoj praksiCongenital defects of color vision in everyday medical practice

Vitomir Arsić, Igor Petriček, Mirna Kliček

Postoje mnoga zanimanja u kojima nije poželjno imati poremećaj raspoznavanja boja. Iako hereditarne diskromatopsije neće ugrožavati život pacijenata, one svakako mogu utjecati na njihovu profesionalnu karijeru. Stoga rana detekcija tih poremećaja ostaje važna kako bi pomogli pacijentu da na vrijeme donese pravilne odluke oko svojega budućeg zanimanja. Za detekciju diskromatopsija u svakodnevnome radu pseudoizokromatske tablice su se pokazale brzim i jednostavnim, kako ispitivačima tako i ispitanicima. Nakon toga, ako je potrebno, pacijent može biti upućen na dodatna testiranja (npr. anomaloskop) kako bi se točnije definirali vrsta i težina poremećaja.

Ključne riječi:
anomaloskop; Ishiharin test; poremećaji raspoznavanja boja; testovi s lanternama

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 136/137

There are many occupations in which color vision deficiency is undesirable. Although hereditary dyschromatopsis is not life threatening condition, it can interfere with professional career of affected persons. This is why early screening for hereditary color vision defects remains an important tool to help the patients make timely occupational decisions. Pseudoisochromatic plate testing is fast and easy for both the patients and examiners, helping us to easily determine the existence and type of color vision deficiency in everyday practice. If necessary, the patient can be reffered to additional tests (e.g. anomaloscope) to determine the exact type and degree of color vision deficiency.

Key words:
anomaloscope; color-vision deficiency; Ishihara test; lantern tests