MEDIX, God. 18 Br. 103  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Primjena trombocitima obogaćenog fibrina u oralnoj kirurgijiThe use of platelet-rich fibrin in oral surgery

Marko Blašković, Dragana Gabrić Pandurić, Davor Katanec, Juraj Brozović, Matija Gikić, Mato Sušić

Trombocitima obogaćen fibrin (PRF) autologni je biomaterijal koji predstavlja drugu generaciju trombocitnih koncentrata. Ima povoljna biološka svojstva koja ubrzavaju mekotkivno te koštano cijeljenje, zbog čega široko područje primjene nalazi u oralnoj kirurgiji te drugim specijalističkim područjima. Nasljednik je trombocitima obogaćene plazme (PRP) s višestrukim prednostima. Najveće prednosti rada s PRF-om su jednostavnost pripravka preparata, dostupnost svakom pacijentu te minimalna trauma. Objavljeno je više radova na temu upotrebe PRP-a i PRF-a u parodontnoj, oralnoj, maksilofacijalnoj i plastičnoj kirurgiji te u otorinolaringologiji. Neka od područja primjene su: augmentacija sinusa nakon podizanja dna maksilarnog sinusa, prezervacija alveola nakon vađenja zuba, vođena regeneracija kostiju, vođena regeneracija tkiva te cijeljenje mekih tkiva u mukogingivnoj kirurgiji. 

Ključne riječi:
koštana regeneracija; oralna kirurgija; trombocitima bogata plazma; vođena regeneracija mekih tkiva

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 103

Platelet-rich fibrin (PRF) is a second-generation platelet concentrate defined as autologous blood-derived biomaterial. Its favourable biological properties add to soft and hard tissue healing, making it convenient for use in oral surgery and other clinical areas. PRF is the successor to the platelet rich plasma (PRP), but has more advantages. The most significant include the ease of preparation, availability to patients and minimised trauma. The literature contains data on the use of PRP and PRF in periodontal, oral, maxillofacial and plastic surgery and otolaryngology. In this article, we describe the clinical use of PRF in guided alveolar bone regeneration, maxillary sinus floor elevation and regenerative periodontal surgery. 

Key words:
bone regeneration; guided tissue regeneration; platelet-rich plasma; surgery, oral