MEDIX, God. 15 Br. 80/81  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Primjena suvremenih stakleno-ionomernih cemenata u dječjoj stomatologijiUse of glass ionomer cements in paediatric dentistry

Kristina Goršeta, Dubravka Negovetić Vranić, Domagoj Glavina, Ilija Škrinjarić

Izbor materijala za izradu ispuna na mliječnim zubima uvelike ovisi o mogućnosti uspostavljanja dobre suradnje s djetetom, incidenciji karijesa i riziku nastanka karijesa. Stakleno-ionomerni cementi su materijali izbora koji se primjenjuju uvijek kada je otežano postizanje suhog radnog polja. Indicirani su u male djece, visokorizične za razvoj karijesa, a posebice u pacijenata s posebnim potrebama i u kojih je otežano stomatološko liječenje. Kemijska veza s caklinom temelji se na interakciji karboksilnih skupina poliakrilne kiseline i kalcij-hidroksilapatita iz cakline. Zbog mogućnosti kontinuiranog otpuštanja fluorida te akumuliranja fluorida, stakleno-ionomerni cementi imaju i određeno preventivno djelovanje

Ključne riječi:
dječja stomatologija; preventivna stomatologija; stakleni ionomeri

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 80/81

Criteria for choosing restorative materials in children depend on caries risk, incidence of caries lesion and the ability to establish good cooperation with the patient. Glass ionomers are the material of choice in children and used in cases where dry operating area cannot be ensured. Their use is recommended in small children, children at high risk of caries, paediatric patients with special needs and paediatric patients who cannot cooperate during dental procedures. Chemical bond with tooth enamel is based on the interaction between carboxylic group of polyacrylic acid and calcium hydroxyapatit from enamel. Due to continuous fluoride release and accumulation of fluorides, glass ionomer materials have some preventive effects.

Key words:
glass ionomer; pediatric dentistry; preventive dentistry