MEDIX, God. 22 Br. 121/122  •  Sponzorirani članak  •  Kardiologija HR ENG

Primjena statina u kliničkoj praksi – temeljna rutina o kojoj sve znamo?The use of statins in clinical practice – the basic routine we know all about?

Mario Sičaja

Smjernice Europskoga kardiološkog društva temeljni su referentni alat u liječenju bolesnika s poremećajima metabolizma lipida. Na temelju određenoga kardiovaskularnog rizika u bolesnika, definirane su ciljne vrijednosti LDL-a (lipoproteina niske gustoće) koje su stvarni cilj liječenja. Uz promjenu načina života i prehrane, rezultat se postiže, prije svega, uvođenjem lijekova – statina u liječenje. U praksi su česte dvojbe koji je od dostupnih statina najbolji izbor za pojedinog bolesnika. S obzirom na podatke iz objavljenih kliničkih istraživanja, atorvastatin je najpropisivaniji statin, s velikom količinom dostupnih dokaza te je temelj trenutno važećih preporuka za kliničku praksu.

Ključne riječi:
atorvastatin; hiperlipidemija; rosuvastatin; smjernice

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 121/122

The European Society of Cardiology guidelines are the basic reference tool in the treatment of patients with disorders of lipid metabolism. Based on estimated individual cardiovascular risk in patients, the target values of LDL (low density lipoprotein) are defined as treatment goals. Along with changes in lifestyle and diet, the result is achieved primarily by introducing drugs – statins in the therapy. In practice there is often a dilemma about the most convenient available statin for the particular patient. Published clinical studies confirm atorvastatin as the most widely prescribed statin, with a large amount of evidence available, being the basis of currently valid recommendations for clinical practice.

Key words:
atorvastatin; guidelines; hyperlipidemia; rosuvastatin