MEDIX, God. 25 Br. 139/140  •  Cochrane sustavni pregled  •  Infektologija / Intenzivna medicina HR ENG

Primjena kortikosteroida u liječenju sepse djece i odraslih

Sepsa se javlja kada se infekcija komplicira zatajivanjem organa. Može biti komplicirana poremećenim metabolizmom kortikosteroida. Sukladno tome, primjena kortikosteroida može biti učinkovita u liječenju tih bolesnika.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 139/140