MEDIX, God. 21 Br. 118  •  Pregledni članak  •  Korektivna dermatologija HR ENG

Primjena intense puls svjetla, indikacije i učinciApplication of Intense Pulsed Light, indications and effects

Sanja Gregurić

Laserski snop zraka je našao široku primjenu i to ne samo u medicini. Prvi kirurški laser prije 60-ak godina koji je primijenjen u medicinske svrhe bio je rubinski laser. Od tada do danas proizvedeno je više vrsta lasera koji se uspješno koriste u raznim granama medicine. Stariji laseri stalno se zamjenjuju novima. Napredak tehnike u korektivnoj medicini, potakao je stvaranje novih sistema koji koriste fotonski snop u terapijske svrhe. To su svakako Intense Pulsed Light (IPL) i njima srodni sistemi koji su već u domeni dermatologije, a dijelom će zamijeniti lasere za uklanjanje krvožilnih, pigmentnih promjena, hipertrihozu, akne i za fotopomlađivanje. Rad s IPL uređajima je puno brži, jednostavniji nego s laserskim uređajima. Neagresivno djelovanje IPL svjetla na površinu kože isključuje vremenski oporavak te kože pa pacijenti ne moraju zahvat prilagođavati svojim životnim aktivnostima, nema nuspojava. Bezbolnost omogućuje provođenje zahvata i kod djece što daje prednost IPL-u. 

Ključne riječi:
Intense Pulsed Light liječenje; IPL; vaskularne lezije i IPL

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 118

The laser beam has a wide range of applications, not only in medicine. The first surgical laser used in medicine was the ruby laser, about sixty years ago. Since then many types of lasers have been produced, and are successfully used in different branches of medicine. Old lasers are constantly replaced by new lasers. The advancement of technology in corrective medicine encouraged the creation of new systems that use a photon beam for therapeutic purposes. These include Intense Pulsed Light (IPL) devices and their related systems that are already in the field of dermatology, and will partially replace lasers for the removal of vascular, pigmented lesions, as well as hypertrichosis, acne and photorejuvenation. IPL devices work much faster and simpler than lasers. The non-agressive impact IPL light has on the skin surface excludes any recovery time, so patients can continue with their daily activities without the worry of negative side effects. Since it is painless, children can also undergo the procedure, which is another advantage of the IPL device. 

Key words:
Intense Pulsed Light Therapy; IPL; vascular lesions and IPL