MEDIX, God. 14 Br. 79  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Primarna i sekundarna prevencija moždanog udara: kontrola arterijske hipertenzijePrimary and secondary prevention of stroke: control of arterial hypertension

Petar Kes, Ivana Jurić, Vanja Bašić-Kes, Vida Demarin

Arterijska hipertenzija je ključni čimbenik rizika za ishemijski i hemoragijski moždani udar, kao i za tihe infarkte mozga. Antihipertenzivno liječenje je ključ za smanjenje rizika od moždanog udara. Sve bolesnike s moždanim udarom i bolesnike s prolaznom moždanom ishemijom treba smatrati visoko rizičnim bolesnicima. Hipertenzija povećava rizik od ponovnog moždanog udara. Eksperimentalni i klinički podaci upućuju na to da smanjenje aktivnosti sustava renin-angiotenzin aldosterona može imati veći blagotvorni učinak od onog koji se može pripisati smanjenju krvnog tlaka. Postoji sve više podataka o zaštitnim učincima ACE inhibitora i antagonistima angiotenzinskih receptora na moždano tkivo. Najvažniji cilj u primarnoj i sekundarnoj prevenciji moždanog udara je održavanje krvnog tlaka u normalnim granicama. Antihipertenzivne lijekove treba rabiti u prevenciji ponovnog moždanog udara, ali i u prevenciji ostalih krvožilnih događaja u osoba koje su preboljele moždani udar ili prolaznu moždanu ishemiju

Ključne riječi:
antihipertenzivno liječenje; hipertenzija; primarna prevencija; sekundarna prevencija; moždani udar

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 79

Arterial hypertension is the major risk factor for ischaemic and haemorrhagic stroke and silent brain infarction. Therefore, antihypertensive treatment is the most important approach to stroke risk reduction. International and national guidelines recommend antihypertensive treatment for both primary and secondary prevention. All stroke patients and patients with transient ischaemic attack (TIA) should be considered as high-risk patients. Hypertension increases the risk of recurrent strokes. There are limited data directly addressing the role of hypertension treatment in individuals with stroke or TIA. No consensus exists as to when the antihypertensive treatment should be started in the initial phase. Experimental and clinical data suggest that reducing the activity of the renin-angiotensin aldosterone system (RAAS) may have beneficial effects beyond lowering the blood pressure. There is increasing evidence of cerebroprotective effects of RAAS-modifying agents, such as angiotensin receptor antagonists or angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors. Currently, the most important goal in primary and secondary prevention of stroke is a strict blood pressure control. Antihypertensive treatment is recommended for prevention of both recurrent stroke and other vascular events in individuals with a history of ischaemic stroke or TIA.

Key words:
antihypertensive agents; hypertension; primary prevention; secondary prevention; stroke