MEDIX, God. 25 Br. 139/140  •  Novost  •  Zdravstvena ekonomika HR ENG

Prilagođavanje liječnika i pacijenta referentnim cijenama lijekova

Referentna cijena je strategija koju su razvile europske države, a primjenjuju se tek nedavno i u ograničenom kontekstu u Sjedinjenim Državama. Uvođenje referentnih cijena potiče liječnike da propisuju, a pacijente da koriste najmanje skupe lijekove unutar terapijskih klasa koje sadrže više alternativa. Prema referentnim cijenama, plaćanje poslodavca ili osiguravatelja ograničeno je do cijene najjeftinijeg proizvoda u svakoj terapijskoj klasi.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 139/140