MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Supplement 2  •  Pregledni članak  •  Ginekološka endokrinologija HR ENG

Prijevremena insuficijencija jajnika: Preporuke Međunarodnoga društva za menopauzu - smjernicePremature ovarian insufficiency: an International Menopause Society White Pape

Panay N, Anderson RA, Nappi RE, Vincent AJ, Vujović S, Webber L, Wolfman W

Cilj ovoga preglednoga članka Međunarodnoga društva za menopauzu o prijevremenoj insuficijenciji jajnika (engl. Premature ovarian insufficiency, POI) jest pružiti najnovije informacije i preporuke o tom zdravstvenom stanju. Dalekosežne posljedice POI-ja narušuju kvalitetu života (poglavito psihološku i domenu seksualnosti) i plodnost, koštani ekvilibrij te kardiovaskularno i kognitivno zdravlje. Napredak u razumijevanju etiologije, dijagnostike i liječenja, usporen je zbog složenosti samoga stanja i neujednačenosti u znanstvenim istraživanjima. Recentni rezultati iz područja genetike i epidemiologije POI-ja donose nove spoznaje, a planiranim randomiziranim kontroliranim istraživanjima očekuju se usmjerenja k uspješnijim strategijama za očuvanje zdravlja. Međunarodno društvo za menopauzu okupilo je skupinu stručnjaka raznih specijalnosti s ciljem oblikovanja suvremenih smjernica dijagnostike i liječenja ovoga stanja te preporuka za daljnja istraživanja. Tom se inicijativom želi potaknuti međunarodna i regionalna društva koja se bave zdravljem žene, da usmjere svoje aktivnosti na stvaranje globalnoga registra POI-ja prikupljanjem podataka i njihovom znanstvenom analizom.

Ključne riječi:
donacija oocita; fertilnost; hormonsko liječenje; kardiometaboličko zdravlje; koštano zdravlje; kognitivno zdravlje; prijevremena insuficijencija jajnika; reprodukcijsko zdravlje

Članak je dostupan u cijelosti u PDF formatu

PREUZMI PDF

The aim of this International Menopause Society White Paper on premature ovarian insufficiency (POI) is to provide the latest information regarding this distressing condition. The impact of POI has far-reaching consequences due to its impact on general, psychological, and sexual quality of life, fertility prospects, and long-term bone, cardiovascular, and cognitive health. Progress in fully understanding the etiology, diagnosis, and optimal management options has been slow thus far due to the complexity of the condition and fragmented research. Recent advances in epidemiological and genetic research have improved our understanding of this condition and randomized prospective trials are being planned to determine the intervention strategies, which will optimize quality of life and long-term well-being. The International Menopause Society has commissioned a number of experts at the forefront of their specialty to define the state of the art in the understanding of this condition, to advise on practical management strategies, and to propose future research strategies. It is hoped that a global task force will subsequently be convened in order to formulate a consensus statement across key societies, to accelerate date collection and analysis of a global POI registry, and to facilitate progress in the key defined areas of research.

Key words:
premature ovarian insufficiency; hormone therapy; cardiometabolic health; bone health; cognitive health; reproductive health; fertility; oocyte donation