Prijevremena insuficijencija jajnika: Preporuke Međunarodnoga društva za menopauzu

Autor: Panay N, Anderson RA, Nappi RE, Vincent AJ, Vujović S, Webber L, Wolfman W
Sažetak:

Cilj ovoga preglednoga članka Međunarodnoga društva za menopauzu o prijevremenoj insuficijenciji jajnika (engl. Premature ovarian insufficiency, POI) jest pružiti najnovije informacije i preporuke o tom zdravstvenom stanju. Dalekosežne posljedice POI-ja narušuju kvalitetu života (poglavito psihološku i domenu seksualnosti) i plodnost, koštani ekvilibrij te kardiovaskularno i kognitivno zdravlje. Napredak u razumijevanju etiologije, dijagnostike i liječenja, usporen je zbog složenosti samoga stanja i neujednačenosti u znanstvenim istraživanjima. Recentni rezultati iz područja genetike i epidemiologije POI-ja donose nove spoznaje, a planiranim randomiziranim kontroliranim istraživanjima očekuju se usmjerenja k uspješnijim strategijama za očuvanje zdravlja. Međunarodno društvo za menopauzu okupilo je skupinu stručnjaka raznih specijalnosti s ciljem oblikovanja suvremenih smjernica dijagnostike i liječenja ovoga stanja te preporuka za daljnja istraživanja. Tom se inicijativom želi potaknuti međunarodna i regionalna društva koja se bave zdravljem žene, da usmjere svoje aktivnosti na stvaranje globalnoga registra POI-ja prikupljanjem podataka i njihovom znanstvenom analizom.

Ključne riječi:
donacija oocita; fertilnost; hormonsko liječenje; kardiometaboličko zdravlje; koštano zdravlje; kognitivno zdravlje; prijevremena insuficijencija jajnika; reprodukcijsko zdravlje

Preuzmite članak u PDF formatu ovdje

OGLAS