MEDIX, God. 20 Br. 109/110  •  Osvrt  •  Javno zdravstvo HR ENG

Prevencija kardiovaskularnih bolesti

Verica Kralj

Kardiovaskularne bolesti predstavljaju na razini svijeta prioritetni zdravstveni problem s obzirom da su vodeći uzrok smrti, sa značajnim udjelom u prijevremenom umiranju, morbiditetu i dizabilitetu stanovništva. Poznato je da su u velikoj mjeri preventabilne. Prema studijama provedenim u različitim populacijama, čak 44-76% smanjenja smrtnosti od koronarne bolesti srca pripisuje se prevenciji i promjeni rizičnog ponašanja, dok se 23-47% smanjenja smrtnosti pripisuje terapijskim intervencijama. U okviru Posebnog programa Ministarstva zdravlja „Prevencija srčano-žilnih bolesti“ organiziran je stručni skup „Prevencija kardiovaskularnih bolesti“. Cilj skupa bio je prikazati stanje na području prevencije kardiovaskularnih bolesti te donijeti smjernice za buduće aktivnosti, odnosno potaknuti izradu i provođenje preventivnog programa.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 109/110