MEDIX, God. 22 Br. 121/122  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Prevencija i liječenje duboke venske tromboze i plućne embolijePrevention and treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism

Mislav Vrsalović

Venska tromboembolijska bolest (VTE), unatoč napretku u dijagnostici, prevenciji i liječenju, i dalje ima za posljedicu znatan morbiditet i mortalitet. Povijesno gledano, tijekom desetljeća temelj terapije VTE-a bila je parenteralna primjena heparina (nefrakcioniranoga ili niskomolekularnoga) uz antagoniste vitamina K (VKA, varfarin). Iako učinkovita, terapija VKA-a zahtijeva često praćenje antikoagulantnog učinka zbog njihova uskoga terapijskog raspona, a prisutne su i brojne interakcije s hranom i lijekovima. Stoga se posljednjih godina u kliničkoj praksi sve više primjenjuju tzv. novi oralni antikoagulansi koji uključuju izravne inhibitore čimbenika Xa (rivaroksaban, apiksaban) te izravni inhibitor trombina (dabigatran). Navedena skupina lijekova primjenjuje se u fiksnoj dozi bez potrebe za nadziranjem, imaju učinkovitost jednaku VKA-i u prevenciji i liječenju VTE-a uz bolji sigurnosni profil, odnosno manji broj krvarenja, brzi nastup djelovanja te nemaju interakcije s hranom.

Ključne riječi:
antagonisti vitamina K; duboka venska tromboza; novi oralni antikoagulansi; plućna embolija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 121/122

Despite advances in diagnosis, prevention and management, venous thromboembolism (VTE) still results in significant morbidity and mortality. Historically, parenteral administration of unfractionated or low molecular weight heparins and oral vitamin K antagonists (VKA) such as warfarin has for decades been the cornerstone of antithrombotic therapy for VTE. Although effective, VTE therapy requires frequent anticoagulation monitoring due to the anticoagulants’ narrow therapeutic margins and interactions with food and other drugs. Hence, in the last few years, so-called novel oral anticoagulants have been introduced into clinical practice, including anti-Xa inhibitors (rivaroxaban, apixaban) and the direct thrombin inhibitor dabigatran. These drugs are administered in a fixed dose without the need for monitoring, the effectiveness in the prevention and treatment of VTE is equal to the VKA, with a better safety profile – fewer bleeding, rapid onset of action and no interaction with food.

Key words:
novel oral anticoagulants; pulmonary embolism; venous thromboembolism; vitamin K antagonists