Prevencija i liječenje CMV infekcije nakon alogenične transplantacije krvotvornih matičnih stanica (alo-TKMS)

Autor: Lana Desnica
Sažetak:

Infekcija humanim citomegalovirusom (CMV) i dalje je vrlo važna komplikacija nakon alogenične transplantacije krvotvornih matičnih stanica (alo-TKMS). Pozitivan CMV-IgG status prije alo-TKMSa jedan je od najvažnijih rizičnih čimbenika za razvoj CMV reaktivacije, odnosno bolesti. Prevencija CMV infekcije nakon alo-TKS-a doživjela je veliki napredak u zadnjih nekoliko godina. U liječenju CMV infekcije i bolesti dostupnim lijekovima (ganciklovir, valganciklovir, foskarnet) zabilježen je razvoj rezistencije i nuspojave poput supresije koštane srži, nefrotoksičnosti, elektrolitskog disbalansa i druge, što liječenje CMV infekcije čini izazovnim. Unatoč učinkovitosti dostupnih lijekova, ponekad izostane odgovor na terapiju čak i ako nisu dokazane mutacije za određeni lijek. Maribavir ima multimodalnu anti-CMV aktivnost i učinkovit je u liječenju rezistentnih/refraktornih CMV infekcija bez razvoja mijelosupresije ili nefrotoksičnosti.

Ključne riječi:
alogenična transplantacija krvotvornih matičnih stanica; CMV DNK PCR; CMV infekcija; CMV serologija; maribavir; refraktorna CMV infekcija

OGLAS