MEDIX, God. 25 Br. 139/140  •  Novost  •  Psihijatrija / Pedijatrija HR ENG

Prevalencija i čimbenici obitelji povezani sa suicidalnim idejama, pokušajima samoubojstva i samoozljeđivanjem kod djece od 9 do 10 godina

Iako je samoubojstvo vodeći uzrok smrti djece u SAD-u, a stopa samoubojstava u djetinjstvu neprestano raste, malo se zna o suicidalnim idejama i ponašanju kod djece. Pitanje je kolika je učestalost suicidalnosti među predadolescentnom djecom i jesu li pojedini obiteljski čimbenici povezani sa suicidalnošću u djece.

Danielle C. DeVille i sur. u najnovijem broju časopisa JAMA (JAMA Netw Open. 2020 3 (2): e1920956. doi: 10,1001 / jamanetworkopen.2019. 20956) donose rezultate istraživanja povezanosti obiteljskih čimbenika i suicidalnosti te samoozljeđivanja. Cilj istraživanja bio je procjena ukupne prevalencije suicidalnih ideja, pokušaja samoubojstva i nesuicidalnog samoozljeđivanja djece te povezanosti obiteljskih čimbenika povezanih sa suicidalnošću i samoozljeđivanjem među predadolescentnom djecom.

U multicentrično istraživanje ukupno je bilo uključeno 11.814 djece u dobi od 9 do 10 godina (47,8% djevojčica; 52% bijele rase) i njihovih skrbnika. Približne stope prevalencije bile su 6,4% za cjeloživotne pasivne suicidalne ideje, 4,4% za nespecifične aktivne suicidalne ideje, 2,4% za aktivnu ideju s metodom, namjerom ili planom, 1,3% za pokušaje samoubojstva te 9,1% za nesuicidalno samoozljeđivanje. Nakon usklađivanja po spolu, obiteljskoj anamnezi, relevantnim psihosocijalnim varijablama itd., teški obiteljski sukob bio je značajno povezan sa suicidalnom idejom i nesuicidalnim samoozljeđivanjem, a niski roditeljski nadzor s idejom, pokušajima i nesuicidalnim ozljeđivanjem. Uglavnom su izvještaji o suicidalnosti i samoozljeđivanju bili nepoznati ili ih skrbnici nisu prijavili.

Rezultati istraživanja naglašavaju povezanost obiteljskih čimbenika, uključujući visoku razinu sukoba u obitelji i nisku razinu roditeljskog praćenja, sa samoubojstvom i samoozljeđivanjem kod djece. Prevalencija suicidnih ideja i ponašanja među predadolescentnom djecom bila je veća od ranije procijenjene. Pokazala se povezanost obiteljskih čimbenika, uključujući jaki obiteljski sukob i slabo roditeljsko praćenje, sa samoubojstvom i samoozljeđivanjem u djece.