MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Recenzija  •  Nutricionizam / Barijatrijska medicina HR ENG

Ivo Soldo, Toni Kolak, suradnici:
„Pretilost i liječenje“

Ivo Soldo


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdavanja: 2020.
Format: 17 x 24 cm; uvez: tvrdi 
Opseg: 254 stranica

 

Knjiga „Pretilost i liječenje“ sveučilišni je udžbenik koji čitatelja upoznaje s izabranim i znanstvenim spoznajama o pretilosti, liječenju pretilosti i do sada stečenim saznanjima, posebice o komorbiditetima vezanim uz pretilost. Svjetska zdravstvena organizacija opisuje pretilost kao jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova XXI. stoljeća i najčešćom bolesti moderne civilizacije. Prekomjerna masa i pretilost definiraju se kao nenormalno, odnosno prekomjerno nakupljanje masti koje narušava zdravlje. Temeljni uzrok pretilosti je energetska neravnoteža unesenih i potrošenih kalorija. Pandemija virusne bolesti COVID-19 koja hara svijetom ukazala je i upozorila na najveći rizik od smrtnog ishoda za pretile osobe s komorbiditetima. Pretilost povećava rizik hospitalizacije i mortaliteta kod virusnih infekcija. Boravak u izolaciji, sjedilački način života, stres i osiromašenje utječu na konzumaciju nezdrave hrane i dovode do porasta broja pretilih. Izazov trenutačne i budućih pandemija rastući je broj pretilih osoba.

Pretilost jednako zahvaća razvijeni i nerazvijeni svijet. Njena pojavnost ima značaj zdravstvenog, društvenog, socijalnog, psihološkog, estetskog, gospodarskog i još brojnih drugih problema. Čarobne tablete ili cjepiva protiv debljine nema. Suvremeni pristup pretilosti je multidisciplinaran, a u obradu i liječenje pacijenata uključeni su pedijatri, internisti osobito endokrinolozi, ginekolozi, farmakolozi, nutricionisti, abdominalni kirurzi, barijatrijski te plastični kirurzi, psihijatri i psiholozi. Takav pristup liječenju pretilosti jamstvo je uspješnosti liječenja, a podrazumijeva da su svi stručnjaci podjednako važni u procesu liječenja kao i podjednako odgovorni za ishod liječenja.

Autori knjige primarno obrađuju problem pretilosti sa zdravstvenog motrišta, njen nastanak, uzroke, proširenost, dijagnostiku, patologiju, posljedice, a osobito se osvrću na načine ispravnog konzervativnog liječenja. Izostanu li rezultati konzervativnog liječenja, jedini pravilan pristup je kirurško liječenje. Udžbenik je napisan na 255 stranica podijeljenih u četrnaest poglavlja, a dobar odabir i redoslijed poglavlja razumljivo donosi bitne odrednice pretilosti, od etiologije i patofiziologije pretilosti, dječje pretilosti, koja je sve više prisutna, manifestacije pretilosti po organskim sustavima i u posebnim životnim stanjima te načinima liječenja. Od svih medicinskih stanja, debljinu je najlakše dijagnosticirati i najteže liječiti, ali je izlječenje moguće.

U drugom dijelu knjige autori upućeno, detaljno i razumljivo prikazuju načela barijatrijske kirurgije, njene rezultate, komplikacije i mortalitet, a potom se kritički osvrću i komentiraju aktualne operacijske procedure. Počeci barijatrijske kirurgije sežu u sredinu XX. stoljeća. U Hrvatskoj su počeci rada i prve operacije učinjeni 1988. godine na Klinici za kirurgiju, KB „Sveti Duh“ pod vodstvom doajena barijatrijske kirurgije u Hrvatskoj prof. dr. sc. Dragutina Košute. Nekoliko godina kasnije entuzijasti hrvatske barijatrijske kirurgije počinju uspješni rad u KB-u „Sestre milosrdnice“ te ostvaruju vrlo dobre rezultate, a neke operacijske procedure tada promovirane i primjenjivane aktualne su i danas. Jedna od njih je i MGB (engl. Mini gastric bypass) s PSG-jem (engl. Partial sleeve gastrectomy), koju su hrvatski autori promovirali 2013. godine.

Kirurško liječenje debljine jedini je dugoročno uspješan način liječenja. Na taj način se relativno brzo postiže gubitak prekomjerne tjelesne mase, stanje se može prilično lako održavati, moguće komplikacije su uglavnom rješive, dok je morbiditet jednako prisutan kao i kod svih opsežnijih operativnih zahvata. Zanimljiv je podatak da se u SAD-u godišnje učini skoro 300.000 barijatrijskih operacija. U barijatrijskoj kirurgiji stalna je težnja usavršavanju operacijskih procedura, modernih instrumentalnih i kirurško-tehničkih pomagala te usavršavanje tehnike rada barijatrijskih kirurga.

Tematika liječenja pretilosti još uvijek je slabo zastupljena u medicinskoj literaturi, a stručne publikacije i promišljanja o bolesti debljine i komorbiditeta koji bolest nosi nisu na razini stvarnog problema. Upravo ovakav udžbenik ima visok stupanj izvornosti i potreban je za shvaćanje i širenje spoznaje o pandemiji pretilosti i njenim posljedicama. Knjiga potiče čitatelja na razmišljanje i potrebu aktivnog pristupa liječenju debljine. Poticaj je osnivanju novih timova za liječenje pretilosti, poput onih osnovanih u Zagrebu, Osijeku, Varaždinu i Rijeci. Svojom preglednošću, sveobuhvatnošću i kvalitetom namijenjena je studentima, liječnicima, medicinskim stručnjacima te svima zainteresiranima za problem pretilosti, a s ciljem edukacije stručnjaka, liječenju pretilih, poboljšanju njihovog zdravstvenog stanja i osobne sreće.