MEDIX, God. 25 Br. 135  •  Pregledni članak  •  Dentalna medicina HR ENG

Preporuke za pregled usne šupljine u obiteljskoj medicini – kada uputiti pacijenta doktoru dentalne medicineRecommendations for examination of the oral cavity in general practice medicine – when to send your patient to the dentist

Ivana Šutej, Kristina Peroš, Ivana Savić Pavičin

Broj pacijenata koji traže pomoć od liječnika obiteljske medicine zbog bolesti zuba i usne šupljine,umjesto obraćanja stomatologu svake je godine u porastu. Prvi je razlog dostupnost zdravstvenih usluga obiteljske medicine, koje za većinu pacijenata u Hrvatskoj pokriva osnovno zdravstveno osiguranje, a drugi uvjerenje da su pregled i liječenje obiteljskoga liječnika bezbolni pa je i strah od manji. Često pacijenti imaju pogrješnu predodžbu da je potrebno prvo sanirati akutnu upalu antibiotikom, da bi se moglo započeti s liječenjem zuba. Liječnici obiteljske medicine, stoga, imaju važnu ulogu objasniti pacijentima njihovo stanje i potrebu za stomatološkim liječenjem. Kako opća populacija češće posjećuje obiteljskoga liječnika nego stomatologa, prilikom pregleda lako se mogu uočiti neki od simptoma, čije adekvatno liječenje može znatno poboljšati kvalitetu oralnoga i općega zdravlja. Učinkovita interdisciplinarna suradnja opće i dentalne medicine preduvjet je postizanja i održavanja dobrog općega zdravlja naših pacijenata.

Ključne riječi:
liječnik obiteljske medicine; doktor dentalne medicine; interdisciplinarni pristup pacijentu

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 135

Recommendations for examination of the oral cavity in general practice medicine – when to send your patient to the dentist. The number of patients looking for assistance from their family general practitioner (GP), instead of their dentist, is rising annually. There are two obvious reasons for that: first, general practice is still free for most patients in Croatia; and second, examination and therapy at the family doctor are painless so there is less fear. Patients often wrongly believe that it is necessary to solve the acute inflammation with antibiotics before they can start treating the tooth. The important role GPs play in this is explaining their condition to the patient, encourage and demonstrate the necessity of dental treatment. As the general population still visits their GP more often than their dentist for any number of reasons, it is easy to note some of the symptoms during examinations. This should significantly improve quality of oral, and thus general health. Efficient interdisciplinary cooperation between the general and the dental practice would facilitate health care for both patients and the medical practitioners, with the ultimate aim of reaching and maintaining good general state of health of our patients.

Key words:
general practitioner; family doctor; dentist; interdisciplinary patient aproach