Preporuke za praćenje nefroloških bolesnika nakon akutnog COVID-a 19 - SMJERNICE

Autor: Ingrid Prkačin, Sanjin Rački, Jerko Barbić, Dario Nakić, Vesna Furić-Čunko, Ivana Jurić, Dubravka Mihaljević, Ivan Durlen, Živka Dika, Krešimir Galešić, Josipa Josipović, Božidar Vujičić, Vedran Premužić, Petar Kes, Bojan Jelaković, Nikolina Bašić-Jukić
Sažetak:

Bubrezi su česta meta infekcije novim koronavirusom SARS-CoV-2 zbog čega dio zaraženih razvija akutno oštećenje bubrega ili dolazi do akutizacije prethodno poznate kronične bubrežne bolesti. Bolesnici sa završnim stadijem kronične bubrežne bolesti osobito su pogođeni tijekom COVID pandemije zbog povećanog rizika zaraze, slabijeg odgovora na cjepivo, ali i povećanog pobolijevanja i smrtnosti u odnosu na opću populaciju. S obzirom da COVID pandemija ne jenjava, uza svakodnevni porast broja bolesnika s dugotrajnim posljedicama nakon akutne COVID infekcije, donosimo preporuke praćenja nefroloških bolesnika. Naglasak je stavljen na sindemiju COVID-19 infekcije, odnosno globalni problem pojave komplikacija, odgađanja dijagnoza i porasta smrtnosti u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti, što je u vrijeme pandemije koronavirusom stavljeno u drugi plan.

Ključne riječi:
bubrežna bolest; dijaliza; komplikacije; post-COVID-19; preporuke; sindemija; transplantacija bubrega; završni stadij kronične bubrežne bolesti