MEDIX, God. 20 Br. 111  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Preporuke za dijagnosticiranje i liječenje multiple sklerozeRecommendations for diagnosis and management of multiple sclerosis

Vanja Bašić Kes, Iris Zavoreo, Vesna Šerić, Vesna Vargek Solter, Marijan Cesarik, Sanja Hajnšek, Marija Bošnjak Pašić, Tereza Gabelić, Silvio Bašić, Silva Soldo Butković, Ivo Lušić, Lidija Dežmalj Grbelja, Ante Vladić, Ivan Bielen, Igor Antončić, Vida Demarin

Prijevod nadopunjene verzije članka (Basic Kes V, Zavoreo I, Serić V, et al. Recommendations for diagnosis and management of multiple sclerosis. Acta Clin Croat. 2012;51:117-35) objavljen je uz odobrenje časopisa Acta Clinica Croatica. 

Multipla skleroza (MS) je kronična demijelinizirajuća neurološka bolest koja najčešće zahvaća mlađe osobe (u dobi od 20 do 50 godina). Oko 85% bolesnika boluje od oblika bolesti obilježena relapsima i fazama remisije (relapsno-remitirajući oblik). Smjernice za zbrinjavanje oboljelih od MS-a trebaju se usredotočiti na tri glavna područja: a) postavljanje ispravne dijagnoze, b) liječenje relapsa, c) dugotrajno preventivno liječenje, uključujući praćenje bolesnika, prilagodbu doze lijeka, prema potrebi promjenu lijeka te kontrolu učinka liječenja na progresiju bolesti. Dijagnoza bolesti postavlja se na temelju kliničkih i parakliničkih kriterija. Posebna je pozornost posvećena lijekovima za liječenje relapsa bolesti, lijekovima za preventivno dugotrajno liječenje te simptomatskoj terapiji. Pri postavljanju dijagnoze MS-a treba uzeti u obzir diferencijalne dijagnoze. Zato bi se dijagnoza MS-a trebala temeljiti na kliničkim i radiološkim dijagnostičkim kriterijima, analizi likvora i evociranim potencijalima. 

Ključne riječi:
dijagnostički kriteriji; liječenje; multipla skleroza, klinička slika

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 111

Translations of the updated article (Basic Kes V, Zavoreo I, Serić V, et al. Recommendations for diagnosis and management of multiple sclerosis. Acta Clin Croat. 2012;51:117-35) is published with the permission of the journal Acta Clinica Croatica 

Multiple sclerosis (MS) is a chronic demyelinating neurological disease that most often affects younger people (aged 20-50 years). Approximately 85% of patients suffer from a disease marked by relapses and remission stages (relapsing-remitting form). Guidelines for the management of patients with MS should focus on three main areas: a) the correct diagnosis, b) treatment of relapse, c) long-term preventive treatment, including monitoring of patients, drug dosage adjustment, change of the drug if necessary, and control of the impact of treatment on the disease progression. The diagnosis is made based on clinical and pre-clinical criteria. Special attention is given to the medication for treating disease relapse, preventive medication for long-term treatment and symptomatic therapy. When diagnosing MS one should take into account the differential diagnosis. Therefore, the diagnosis of MS should be based on clinical and radiological diagnostic criteria, analysis of cerebrospinal fluid and evoked potentials. 

Key words:
diagnostic criteria; multiple sclerosis; clinical conditions, signs and symptoms; treatment