MEDIX, God. 22 Br. 121/122  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Preporuke Hrvatskoga ortopedskog društva za tromboprofilaksu u bolesnika podvrgnutih velikim ortopedskim zahvatimaRecommendations Croatian Orthopaedic Society for thromboprophylaxis in patients undergoing major orthopedic surgery

Robert Kolundžić, Vladimir Trkulja

Totalna artroplastika zgloba kuka i koljena smatraju se velikim ortopedskim zahvatima. Ti iznimno uspješni i svrhoviti kirurški zahvati združeni su sa znatnim rizikom za venski tromboembolizam (VTE) tijekom 30-ak dana nakon operacije te je nužno provesti tromboprofilaktički postupak. Hrvatsko ortopedsko društvo (HOD) Hrvatskoga liječničkog zbora odlučilo je izdati preporuke, a u svrhu ujednačivanja prakse u Republici Hrvatskoj. Preporuka je HOD-a da tromboprofilaktički postupak treba trajati tijekom cijelog vremena povišenog rizika, tj. 30 dana, a ne kraće od 15 dana te da ga u cijelosti treba provesti primjenom niskomolekularnih heparina. Preporuka je HOD-a da uvriježenu praksu kratkotrajnog perioperativnog liječenja niskomolekularnim heparinima, nakon čega slijedi primjena antagonista vitamina K (tipično varfarina) treba napustiti jer ne ostvaruje u potpunosti tromboprofilaktičku svrhu i nosi veći rizik za velika/klinički relevantna krvarenja od tromboprofilakse niskomolekularnim heparinima tijekom cijelog razdoblja. Preporuke također identificiraju mjesto i značenje ostalih tromboprofilaktičkih mogućnosti, uključujući i nove oralno aktivne antikoagulanse koji se prepručuju u tromboprofilaksi ukoliko je u cijelosti nije moguće provesti niskomolekularnim heparinima.

Ključne riječi:
artroplastika kuka; artroplastika koljena; venski tromboembolizam; tromboprofilaksa

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 121/122

Total arthroplasty of the hip and knee are considered to be major orthopedic surgeries. These extremely successful and purposeful surgeries are associated with a significant risk of venous thromboembolism (VTE) during the first 30 days after the surgery, thus it is necessary to perform thromboprophylaxis. Croatian Orthopaedic Society of the Croatian Medical Association has issued guidelines in order to harmonize practices in the Republic of Croatia. The Croatian Orthopaedic Society recommends the use of a low molecular weight heparin in the thromboprophylactic treatment, and it is to last throughout the first 30 days after the surgery, and not less than 15 days. It is recommended to abandon the standard practice of short-term perioperative treatment with low molecular weight heparin, followed by administration of vitamin K antagonist (typically warfarin), as the thromboprophylaxis is not entirely achieved. Also, the risk of serious / clinically relevant bleeding is higher than the risk associated with the thromboprophylaxis by lowmolecular weight heparin administered during the entire period. The recommendations also identify the value of other possibilities, including novel oral active anticoagulants that are recommended when the administration of low molecular weight heparins is not appropriate.

Key words:
arthroplasty, replacement, hip; arthroplasty, replacement, knee; venous thromboembolism; thrombosis prevention and control