MEDIX, God. 20 Br. 111  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Preoperativna obrada i neurokirurško liječenje farmakorezistentnih epilepsijaPreoperative treatment and neurosurgical treatment of pharmacoresistant epilepsy

Silvio Bašić, Davor Sporiš, Ivana Marković, Ivana Šušak, Zrinka Čolak

Epilepsija je najčešća kronična neurološka bolest koja se u većine bolesnika uspješno liječi antiepileptičnom terapijom, no u oko trećine bolesnika antiepileptična terapija nema zadovoljavajućeg učinka te se takve bolesnike smatra farmakorezistentnima. Napretkom znanosti i tehnologije te akumulacijom sve većeg znanja o patomehanizmima epilepsije u posljednjih nekoliko desetljeća, takvi bolesnici sve se češće i sve uspješnije podvrgavaju kirurškom liječenju. Kirurški zahvat je završni akt u dugotrajnom, detaljnom procesu prekirurške evaluacije bolesnika, koja zasigurno spada u jednu od najzahtjevnijih evaluacija u medicini i koja osim tehničke podrške, zahtijeva visokospecijalizirani multidisciplinarni pristup.  

Ključne riječi:
epilepsija; farmakorezistencija; kirurgija epilepsija; prekirurška evaluacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 111

Epilepsy is the most common chronic neurological disease which can be adequately controlled with antiepileptic therapy in the majority of patients. However, about one third of patients find antiepileptic therapy to be ineffective and those patients are considered to be pharmacoresistant. During the last few decades, with the help of the advancement in science and technology and the accumulation of increasing knowledge about mechanisms of pathogenesis of epilepsy, pharmacoresistant patients undergo successful surgical treatment more often. Operative procedure is the final act in the long, detailed process of presurgical evaluation. Not only is it the most demanding evaluation in medicine but, in addition to technical support, requires a highly specialized multidisciplinary approach.

Key words:
epilepsy; epilepsy surgery; pharmacoresistancy, presurgical evaluation