Prekursori karcinoma materničnoga vrata

Autor: Damir Babić, Marija Macan
Sažetak:

Prekursori karcinoma materničnoga vrata obuhvaćaju skupinu intraepitelnih novotvorina višeslojno pločastog i žljezdanog epitela materničnoga vrata. U njihovoj patogenezi važnu ulogu imaju različiti čimbenici, a posebice infekcija humanim papiloma virusom (HPV). S obzirom na to da su makroskopski nespecifične, za uspješnu dijagnozu i posljedično eventualno provođenje potrebnog liječenja bolesnica s intraepitelnim novotvorinama materničnoga vrata, nužno je uzeti u obzir rezultate citološke obrade, kolposkopije s ciljanom biopsijom te patohistološke analize uzorka tkiva. Tijekom vremena intraepitelne novotvorine materničnoga vrata mogu stagnirati, regredirati i progredirati. S obzirom na to da je za razvoj karcinoma materničnoga vrata potrebno razdoblje od nekoliko godina, ranim otkrivanjem njegovih prekursora moguće je znatno smanjiti morbiditet i mortalitet od te bolesti. 

Ključne riječi:
adenokarcinom; cervikalna intraepitelna neoplazija; humani papiloma virus (HPV); karcinom vrata maternice

OGLAS