Pregled kliničkih manifestacija i terapijskog pristupa u okularnom GvHD-u

Autor: Toma Babić, Igor Petriček, Martina Babić Sedlić, Massimo Bembić, Luka Šimić
Sažetak:

Transplantacija koštane srži (engl. hematopoetic stem cell transplantation – HSCT) sve je češća metoda izbora u liječenju malignih hematoloških bolesti. Reakcija transplantata protiv primatelja (engl. graft vs host disease – GvHD) kao najčešća komplikacija HSCT-a stvara izazov za liječenje s obzirom da patofiziologija bolesti nije u potpunosti definirana. Okularni GvHD (oGvHD) vrlo je česta prezentacija bolesti koja se može pojaviti izolirano ili zajedno sa zahvaćanjem drugih organa. Patofiziologija oGvHD-a takva je da djeluje negativno na kvalitetu i kvantitetu suza te bolest značajno smanjuje kvalitetu života. Očituje se suhim i bolnim okom, suhim keratokonjunktivitisom, a u težim slučajevima i cikatrijalnim konjunktivitisom ili perforacijom rožnice. Važno je napraviti oftalmološki pregled na vrijeme i ako je potrebno započeti s liječenjem dok homeostaza sustava nije u potpunosti narušena. Liječenje oGvHD-a započinje nadomještanjem suza i smanjivanjem upale, a ako bolest progredira, provode se kirurški postupci za liječenje sekundarnih promjena nastalih kompromitiranom funkcijom sustava površine oka.

Ključne riječi:
transplantacija koštane srži; GvHD; okularni GvHD; kliničke manifestacije oGvHD-a; liječenje

Preuzmite članak u PDF formatu ovdje

OGLAS