MEDIX, God. 23 Br. 127/128  •  Pregledni članak  •  Onkologija HR ENG

Praćenje bolesnika s karcinomom plućaFollow-up of patients with lung cancer

Marta Koršić, Davorka Muršić, Sonja Badovinac, Branka Čučević, Marko Jakopović, Miroslav Samaržija

U Hrvatskoj je karcinom pluća vodeća zloćudna bolest u muškoj populaciji, a u žena je na trećem mjestu prema učestalosti. Praćenje bolesnika s karcinomom pluća ovisi o histološkom tipu karcinoma te o stadiju bolesti. U bolesnika s ranijim stadijima karcinoma pluća nemalih stanica, u kojih je provedeno radikalno liječenje, praćenje se provodi svakih 3–6 mjeseci u prve dvije godine te potom jednom godišnje, a u bolesnika sa stadijem IV praćenje se najčešće provodi 6–12 tjedana nakon prve linije kemoterapije. U bolesnika s karcinomom pluća malih stanica I.–III. stadija u kojih je provedeno potencijalno kurativno liječenje preporučuje se učiniti detaljan klinički pregled, osnovne laboratorijske pretrage i CT toraksa i abdomena svakih 3–6 mjeseci u prve dvije godine, potom sljedećih 5 godina svakih 6 mjeseci. Bolesnike u kojih je provedeno liječenje potrebno je dobro educirati o simptomima koji mogu upućivati na povratak bolesti te ih upoznati s nuspojavama koje su nastale kao posljedica liječenja

Ključne riječi:
karcinom pluća; praćenje karcinoma pluća; karcinom pluća nemalih stanica; karcinom pluća malih stanic

Članak je dostupan u cijelosti u PDF formatu

PREUZMI PDF

In Croatia, lung cancer is the leading malignant disease in the male population, and the third most common cancer in women. Follow-up of patients with lung cancer depends on the histological type of cancer and the stage of the disease. In patients with early stages of non-small cell lung carcinoma that have undergone radical treatment, followup is performed every 3-6 months for the first two years and then once a year, while in patients with stage IV cancer follow-up is most commonly performed 6-12 weeks after the first line of chemotherapy. For patients with stage I-III small cell lung carcinoma who received potentially curative treatment, it is recommended to perform a detailed clinical examination, basic laboratory tests and CT scan of the thorax and abdomen every 3-6 months in the first two years following treatment, followed by every six months over the next five years. Patients who received therapy should be well educated on the symptoms that may indicate possible recurrence of the disease, and familiarized with the side effects related to the treatment

Key words:
Lung cancer; Lung cancer Follow-Up; Carcinoma, Non-Small Cell Lung; Carcinoma, Small Cell Lung