MEDIX, God. 26 Br. 144/145  •  Osvrt na stručno događanje  •  Dermatovenerologija HR ENG

Praćenje bolesnika na imunosupresivnoj i biološkoj terapiji u Hrvatskoj

Romana Čeović, Marija Kaštelan

Pacijenti koji se zbog psorijaze liječe imunosupresivnom i biološkom terapijom u Hrvatskoj su pod posebnom kontrolom nadležnih dermatologa od objave pandemije COVID-19. Naime, na razini Hrvatskog dermatovenerološkog društva (HDVD) i Referentnog centra za psorijazu, a u suradnji s Međunarodnom organizacijom za psorijazu (SPIN), s kolegama dermatolozima dogovoreno je stalno praćenje svih bolesnika na imunosupresivnoj i biološkoj terapiji. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 144/145