Pozitivno mentalno zdravlje

Autor: Gorka Vuletić, Ena Kantor
Sažetak:

Mentalno zdravlje doprinosi kvalitetnijemu funkcioniranju pojedinaca, obitelji, zajednice te općenito društva. Izraz svjetske zdravstvene organizacije „nema zdravlja bez mentalnoga zdravlja“ jasno pokazuje prepoznanu važnost mentalnoga zdravlja. Nekoć su u mjerenju mentalnoga zdravlja dominirale mjere bolesti, poteškoća i simptoma te odsutnost psihopatoloških stanja. Danas se mentalno zdravlje definira kao stanje u kojemu osoba ostvaruje svoje sposobnosti, radi produktivno i plodonosno, može se nositi sa svakodnevnim stresom te doprinositi vlastitoj zajednici. S obzirom na to da je definirano kao zasebni konstrukt, razvijeni su upitnici koji zahvaćaju kontinuum pozitivnoga mentalnoga zdravlja. Mentalno je zdravlje ključna komponenta zdravlja, stoga je važno prepoznati čimbenike koji utječu na njega te istražiti smjer utjecaja, čime se djeluje i na opće zdravlje. Među najznačajnijim čimbenicima pokazali su se stres i bliski odnosi. Stres negativno utječe na mentalno zdravlje, a brojna su istraživanja pokazala da je socijalna podrška ostvarena kroz bliske odnose s drugim ljudima jedan od najznačajnijih zaštitnih čimbenika za mentalno zdravlje.

Ključne riječi:
pozitivno mentalno zdravlje; stres; socijalna podrška

OGLAS